Doradztwo ubezpieczeniowe | HR Management
HR Management sp. z o.o.
ul. Mikołajska 14a
02-455 Warszawa
tel: 22 111 60 50
e-mail: hr@hr.com.pl

Doradztwo ubezpieczeniowe

Pragniemy poinformować Państwa, iż w dniu 30 atycznia 2018 roku Zarząd HR Management Sp. z o.o. (dalej jako "Spółka") wystąpił do Komisji Nadzoru Finasowego z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Obsługę dotychczasowych klientów Spółki, na podstawie umowy o współpracy zawartej ze Spółką w roku 2017, zapewnia broker ubezpieczeniowy Alfa Strategy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. NIemniej jednak w ramach prowadzonej działności konsultingowej Spółka zamierza świadczyć usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń podmiotów gospodarczych.

Coraz częściej menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami korzystają z usług specjalistów w różnych dziedzinach swojej działalności. Jedną z takich dziedzin jest doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, w tym wykorzystanie wiedzy i umiejętności wyspecjalizowanych podmiotów, takich jak HR Management sp. z o.o., do budowy indywidualnych programów ubezpieczeniowych w oparciu o zidentyfikowane zagrożenia na jakie narażony jest przedsiębiorca.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biura brokerskiego HR Management sp. z o.o.: ubezpieczenia@hr.com.pl.

 

Copyright 2012 HR Managment