Ubezpieczenia zdarzeń medycznych nie będą obowiązkowe | HR Management
Ubezpieczenia zdarzeń medycznych nie będą obowiązkowe

Informacje z mediów oraz szereg ostatnio podejmowanych przez rząd kroków świadczą o tym, iż bardzo prawdopodobnym staje się fakt, że ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych nie będą już obowiązkowe.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, złożonej w marcu b.r. do konsultacji w Ministerstwie Zdrowia, planuje się odejście od obowiązku zawierania polis ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności od zdarzeń medycznych. Wpływ na taką decyzję mają dwa czynniki, tj.: fakt, iż ubezpieczenie to oferowane jest wyłącznie przez PZU S.A. (nie licząc pojedynczych przypadków) przy jednoczesnych znacznych kosztach jednostkowych polis, które niejednokrotnie wykraczają ponad zaplanowane budżety placówek medycznych na które nałożono obowiązek zawarcia takich ubezpieczeń.

Według posiadanych przez nasze biuro danych, do tej pory ubezpieczenia takie zawarło jedynie ok. 50 placówek medycznych. Biorąc pod uwagę powyższe, zakłada się, iż odstąpienie od obowiązku zawarcia ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, może doprowadzić do wzrostu cen kolejnych polis ubezpieczeniowych dla tego ryzyka.

Planowanej nowelizacji nie należy jednak traktować jako zmian, które doprowadzą do całkowitego odstąpienia od odpowiedzialności szpitali z tytułu zdarzeń medycznych. Jedyną różnicą będzie fakt, iż w przypadku nie zawarcia takiego ubezpieczenia, szpital, w przypadku uznania zdarzenia medycznego i wskazania kwoty wypłaty odszkodowania, będzie samodzielnie pokrywał koszty takich odszkodowań w granicach określonych w art. 67k ust.7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co niesie za sobą ryzyko wypłaty kwoty wyższej niż wartość polisy ubezpieczeniowej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszej informacji o właściwym zabezpieczeniu Podmiotów leczniczych oraz członków zarządu, w świetle planowanej nowelizacji, serdecznie zapraszamy do spotkania z przedstawicielem HR Management sp. z o.o.

Copyright 2012 HR Managment