Ubezpieczenie zdarzeń medycznych dobrowolne do 1 stycznia 2014 r. | HR Management
Ubezpieczenie zdarzeń medycznych dobrowolne do 1 stycznia 2014 r.

Jak wynika z doniesień prasowych. a także z projektu nowelizacji ustawy, który został skierowany do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Zdrowia, Rząd, pomimo wcześniejszych spekulacji, nie odstąpi całkowicie od obligatoryjności zawarcia ubezpieczenia od zdarzeń medycznych przez szpitale, a jedynie przesunie je w czasie.

Zgodnie z propozycją resortu zdrowia obowiązek ten ma zostać nałożony na szpitale od 1 stycznia 2014 roku. Do tego czasu podmiot leczniczy, na którym spoczywa ryzyko roszczeń, w związku z wystąpieniem zdarzeń medycznych, będzie mógł zawrzeć taką polisę, lecz w przypadku jej braku, nie zostaną nałożone na niego żadne kary oraz nie zostanie on wykreślony z rejestru placówek medycznych.

Niezależnie jednak od tego, czy podmiot leczniczy zawrze ubezpieczenie od zdarzeń medycznych, czy nie, będzie odpowiadał za szkody, zgodnie z definicjami ujętymi w ustawie z dn. 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Ponad powyższe, według naszych doniesień, ma zostać zmieniona także minimalna suma gwarancyjna i być ona uzależniona od ilości "łóżek", a nie jak dotychczas być stałą kwotą wynoszącą 1,2 mln PLN. Według uzyskanych przez nas informacji nowelizacja uwzględnia obniżenie minimalnej sumy gwarancyjnej do kwoty 300 tys. PLN czyli tyle ile maksymalna wysokość świadczenia z tytułu śmierci jednego pacjenta.

 

HR Management sp. z o.o. serdecznie zaprasza do współpracy podmioty i placówki lecznicze. W celu uzyskania szerszych informacji o warunkach współpracy, prosimy o kontakt z naszym działem ubezpieczeń pod adresem poczty elektronicznej ubezpieczenia@hr.com.pl. Naszym partnerom zapewniamy: stały nadzór nad wprowadzanymi zmianami w prawie, kompleksową obsługę w zakresie przygotowania programów i umów ubezpieczeniowych, przygotowania przetargów, prowadzenia negocjacji oraz aktywnego udziału naszej firmy w procesie likwidacji szkody.

Copyright 2012 HR Managment