HR Management wchodzi na rynek niemiecki | HR Management
HR Management wchodzi na rynek niemiecki

Szanowni Państwo,

Z dumą informujemy, iż nasza kancelaria brokerska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz partnerów, w związku ze złożonym przez Zarząd Spółki wnioskiem w Komisji Nadzoru Finansowego, uprawniona jest od dnia 8 marca 2013 roku do prowadzenia działalności brokerskiej na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Zgodnie z treścią otrzymanego od Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia, stosowne informacje związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności na terytorium RFN przez nasze biuro brokerskie zostały przekazane odpowiedniemu organowi nadzoru w Niemczech. W związku z powyższym zgodnie z postanowieniami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, HR Management sp. z o.o. od dn. 8 marca b.r. może zapewnić zarówno prowadzenie bezpośredniej obsługi klientów posiadających siedzibę w Republice Federalnej Niemiec (które to usługi świadczyliśmy dotychczas za pośrednictwem naszych zagranicznych partnerów), jak i prowadzenie bezpośrednich negocjacji na niemieckim rynku ubezpieczeniowym. Pozwala to, w przypadku braku możliwości pokrycia ochroną ubezpieczeniową danego ryzyka na krajowym rynku ubezpieczeniowym, na poszukiwanie stosownej ochrony ubezpieczeniowej także poza granicami naszego kraju, stanowiąc tym samym poszerzenie oferty kierowanej przez nasze biuro brokerskie do podmiotów krajowych i zagranicznych.

 

Z poważaniem

Tomasz Kamiński
Prezes Zarządu
Copyright 2012 HR Managment