Audyt ubezpieczeniowy | HR Management
HR Management sp. z o.o.
ul. Mikołajska 14a
02-455 Warszawa
tel: 22 111 60 50
e-mail: hr@hr.com.pl

Audyt ubezpieczeniowy

W ramach prowadzonych przez HR Management sp. z o.o. usług consultingu oferujemy Państwu profesjonalną ocenę aktualnie istniejących w Państwa przedsiębiorstwie programów ubezpieczeniowych. Oceny programu ubezpieczeniowego dokonujemy pod kątem zasadności jego zastosowania, kompleksowości oraz jakości przygotowania oceniając między innymi zakres ochrony ubezpieczeniowej, bazę klauzul dodatkowych oraz sposób dokonanej oceny ryzyka. Ocena posiadanego programu ubezpieczeniowego odbywa się poprzez wcześniejszą indywidualną analizę ryzyka w przedsiębiorstwie oraz porównanie rzeczywistych potrzeb spółki do aktualnie posiadanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Wynikiem dokonanego audytu programu ubezpieczeniowego, jest wydanie stosownych instrukcji i korekt do aktualnie istniejącego programu ubezpieczeniowego lub wdrożenie stosownych zmian bezpośrednio przez nasze biuro brokerskie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z działem doradczym HR Management sp. z o.o.

Kontakt pod adresem poczty elektronicznej: consulting@hr.com.pl

Copyright 2012 HR Managment