Risk management | HR Management
HR Management sp. z o.o.
ul. Mikołajska 14a
02-455 Warszawa
tel: 22 111 60 50
e-mail: hr@hr.com.pl

Risk management

W ramach oferowanych przez HR Management sp. z o.o. usług, zajmujemy się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem (tzw. Risk Management) oraz oceną istniejących w przedsiębiorstwie zabezpieczeń i procedur.

Po dokonaniu oceny ryzyka w przedsiębiorstwie, sporządzany zostaje raport zawierający rekomendację oraz uwagi, które, po wdrożeniu, mają pozytywny wpływ na ocenę ryzyka dokonywaną przez ubezpieczycieli oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia szkody w zakładzie. Dodatkowo proponowane przez nasze biuro consultingu rozwiązania niejednokrotnie pozwalają nie tylko na zmniejszenie ryzyka wystąpienia szkody, czy jej uniknięcia, ale także na obniżenie, proponowanych przez ubezpieczycieli, składek i stawek ubezpieczeniowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z działem doradczym HR Management sp. z o.o.

Kontakt pod adresem poczty elektronicznej: consulting@hr.com.pl

Copyright 2012 HR Managment