Zarządzanie flotą | HR Management
HR Management sp. z o.o.
ul. Mikołajska 14a
02-455 Warszawa
tel: 22 111 60 50
e-mail: hr@hr.com.pl

Zarządzanie flotą

Bardzo często przedsiębiorstwa posiadające flotę pojazdów znacznych rozmiarów boryka się z problemami zarządzania zarówno ryzykiem ubezpieczeniowym danej floty pojazdów, jak i wysoką, często niewspółmierną, szkodowością, co niejednokrotnie prowadzi do wzrostu składki ubezpieczeniowej płaconej przez przedsiębiorcę, a ta znów wywiera bezpośredni wpływ na osiągane przez firmę wyniki finansowe.

W ramach naszej działalności consultingu oraz jako broker ubezpieczeniowy firma HR Management sp z o.o., tworzy zindywidualizowane i kompleksowe programy zarządzania flotą, które obejmują m.in.:

  • stworzenie kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla całej floty pojazdów,
  • konstrukcję programu prewencyjnego pomagającego obniżyć notowaną szkodowość komunikacyjną w przedsiębiorstwie,
  • budowę programu motywacyjnego dla kierowców

Serdecznie zapraszamy do współpracy z działem doradczym HR Management sp. z o.o.

Kontakt pod adresem poczty elektronicznej: consulting@hr.com.pl

Copyright 2012 HR Managment