Ubezpieczenie zdarzeń medycznych - czy pomyślano o wszystkim? | HR Management
Ubezpieczenie zdarzeń medycznych - czy pomyślano o wszystkim?

Jakiś czas temu w warszawskim wydaniu serwisu Gazeta.pl pojawił się artykuł traktujący o ostatnich zmianach w ustawie o działalności leczniczej oraz sposobie ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z tzw. zdarzeniami medycznymi1.

Temat ten jest bez wątpienia niezwykle istotny dla funkcjonowania szpitali. Nic więc dziwnego, że stał się przedmiotem prasowego komentarza. Jego lektura wskazuje jednak, na jedną istotną nieścisłość, którą przynosi ostatni akapit tego artykułu. Chodzi o zamieszczoną tam sugestię, zgodnie z którą zaspokajanie roszczeń w wysokości ustalonej przez komisje wojewódzkie ds. zdarzeń medycznych będzie następowało z polis ubezpieczenia OC.

czytaj cały artykuł

 

Copyright 2012 HR Managment